Ossaart

Ga naar de inhoud
Volksdansen
Vervolg 2

Er  zijn niet voldoende redenen om onze tradities en gebruiken af te  schrijven wat wel is gebeurd is dat zij aangepast werden aan het nieuwe  tijdsbeeld. Wij maken een sprong naar de jaren 60, er bestaan verschillende volksdansfederaties, KVVF (later VVJB) VDCV, WEVO en andere. Meerdere volksdansfestivals zien het levenslicht, hieruit blijkt duidelijk dat er een hiaat is in onze Vlaamse danscultuur. Er  ontstaan zeer vele nieuwe Vlaamse volksdansen op Vlaamse liedjes, maar  de mooie oude gildedansen ontbreken. Het Vlaams dansarchief ziet het  levenslicht. Dit  archief werkt over de verschillende federaties heen. Er wordt heel wat  veldwerk uitgevoerd en dit resulteert in meerder dansbundels waar per  streek de dansen in worden opgenomen. Ook nieuwe dansen worden op een  professionele manier genoteerd en gepubliceerd.

Onze volksdansbeweging  kent zijn hoogtes en laagtes, het Vlaamse karakter wordt al eens  vergeten Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals “Speelschaar Ossaart”  uit Sint-Niklaas die zich zeer duidelijk manifesteren als  nationalistische groep. Vandaag  is er minder structuur in deze beweging, een, nu oud minister, van  Vlaams Nationalen huize heeft ervoor gezorgd dat de volksdansbeweging  een éénheidsworst is geworden, samen met bewegingsgroepen en andere, met  alle gevolgen van dien. Naast  de traditionele volksdansgroepen mogen wij zeker het lovenswaardige  initiatief van oud V.N.J. leider Wim Claeys niet vergeten. Deze man  staat aan de wieg van de boombals. De huidige boom- baleyn, ey of andere  dansavonden staan open voor iedereen die graag een polka, wals  schottisch of andere dansen wil uitvoeren met begeleiding van  volksmuziekgroepen die deze muziek vertolken op oude en nieuwe  instrumenten.

Dit is bijna, of is, de verderzetting van de vroegere  dorpskermis- en andere dansavonden. Laat  beiden, de volksdansgroepen enerzijds en de volksbals anderzijds ervoor  zorgen dat onze oude volkscultuur dans, zang en volkse feesten niet  verloren gaan in de hedendaagse smeltkroes. En denk er aan, een oude wijsheid zegt: " Een volk is zolang onsterfelijk, tot het zichzelf opgeeft." Dus bewaar en koester onze tradities. Kijk  naar de Baltische staten die jarenlang onder het communistische juk  hebben geleefd en dank zij het beoefenen van eigen gezangen en dansen  als een zelfstandig volk hun weg banen binnen Europa.
 

Copyright © 2015.Speelschaar Ossaart - Designed by Webmaster. Van Giel Peter
Terug naar de inhoud