Volksdansen - Speelschaar Ossaart

Title
Ga naar de inhoud

Volksdansen

VolksdansenVolksdansen

Confucius schreef ooit : “ Laat mij zien hoe een volk danst en ik zal zeggen of zijn beschaving ziek of gezond is.
           
Als  men over volksdans praat is dit voor Jan met de pet een karikatuur,  lederhose met kniekousen en wat stampen met billengeklets.
         
Uiteraard is volksdans meer dan dat.Elk  volk beweegt zich ritmisch op geluiden, geluiden uit de natuur, geroep,  gezang of muziek. Deze basisbewegingen die een betekenis hadden zijn  oerdansen.
       
In  onze streken die bewoond werden door diverse volksstammen van Germaanse  origine werd dans vermeld door de Romeinse veroveraars. Tacticus  schreef hierover: “de dansen werden uitgevoerd door naakte jongelingen  die bij nacht luid roepend op en neer sprongen tussen in de grond  gestoken speren”. Gaat het hier over krijgsdansen of een ritueel van  knapenwijding of een vruchtbaarheidsrite? Dat  springen en stampen en eventueel slaan met stokken doet ons heel hard  denken aan de later ontstane Engelse morrisdansen.
Het slaan met stokken  en zwaaien met zakdoeken staat voor het verdrijven van het kwade, het  slaan met stokken op de grond en de verschillende sprongen wekken dan  weer de vruchtbaarheid op. Trouwens het typische pasje van de Gillis van Binche doet ons ook denken aan een oud morrisdanspasje. Uiteraard evolueren dansen in de loop der jaren, mannendansen blijven wel een krijgshaftig karakter houden, kijk maar naar de zwaarddansen. Zwaarddansen, een oude verloren gegane traditie uit onze streken zien opnieuw het levenslicht. De  eerste verwijzingen naar het bestaan van zwaarddansen vindt men terug  in de stadsarchieven van Brugge in het jaar 1389 werd een betaling  gedaan aan de sweertdansers. Vandaag wordt elk jaar op halfvasten sedert  1958, door  de dansgroep Lange Wapper de traditionele zwaarddans uitgevoerd.
Deze  dans werd samengesteld door Renaat Van Craenenbroeck. Ook andere  zwaarddansen zijn in die periode samengesteld, De Zevenster, De  zwaarddans van het land van Waas en andere. Uiteraard mag de Trawantel,  een stokkendans met hoepel, niet ontbreken in deze opsomming. Deze  Trawantel werd ons overgeleverd door de schuttersgilde van Westerlo die  hem nog steeds uitvoeren. Vermoedelijk is deze dans afgeleid van een  oudere zwaarddans. Uiteraard  mogen wij onze meisjesdansen (bogen en hoepeldansen) en onze  gemeenschapsdansen niet vergeten daarvan getuigen meerdere schilderijen  van onze oude Vlaamse meesters.
       
Door  de diverse bezettingen van onze lage landen gingen tradities  verloren. Wij weten wel dat er sporen van oude Vlaamse dansen te vinden  zijn in Zweden waar Vlamingen het ijzererts gingen bewerken, en ook  langs de kuststreek in Engeland waar de traditie door onze vissers en  zeevaarders werd achtergelaten. De industrialisering lag mede aan de basis van het verloren gaan van oude tradities.
       
Wij  schrijven nu eind 19e en aanvang 20e eeuw. In Duitsland werd in 1901 de  “Wandervogel” een studentenclub met steun van ouders en leraren  opgericht. De belangrijkste activiteit van de Wandervogel was het  rondtrekken in de onbedorven natuur, de 'Fahrt'. Andere activiteiten waren sport,
Copyright © 2015.Speelschaar Ossaart
Designed by Webmaster. Van Giel Peter
Terug naar de inhoud